Änglavinge
Ceremonier & Massage

Sorgbearbetning kurs

Boka tid redan idag!

0730524455

Programmet för sorgbearbetning

Har du relationer som inte känns bra och du helst vill slippa vissa personer? Lider du av någon gammal oförrätt och ältar det som har varit så att du inte får sinnesro? Eller lider du av att någon gjort dig illa, antingen emotionellt, fysiskt eller psykiskt?

Hann du inte säga farväl eller tack för allt till någon som du har förlorat?

Programmet för Sorgbearbetning är inte en terapi utan ett väl beprövat handlingsprogram som bygger på mer än 40 års erfarenhet kring vad som är till hjälp för människor i sorg, kris och livsförändringar. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Bearbetning innebär:

– att det är ok att vara ledsen och prata om sina känslor.
– att ta kontrollen över effekterna av vad man varit med om.
– att må bättre.

 

Exempel på förluster kan vara:

• Konflikter
• Omorganisationer 
• Sjukdom och olyckor
• Skilsmässor och separationer
• Förlust av tillit och trygghet
• Övergrepp av olika slag
• Missbruk
• Arbetslöshet och pensionering
• Dödsfall

Kursbeskrivning

Under åtta gånger träffas vi i en trygg och tillåtande miljö med sekretess och vi tittar på våra gamla föreställningar om sorg och livsomställningar av olika slag. Vi tar reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete. 

Handledning kan ske antingen i grupp eller individuellt

Kurslängd: 8 träffar + återträff efter 4-6 veckor

samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Kursmaterial ingår.

Kursdeltagares kommentarer