Änglavinge
Ceremonier & Massage

Sista viljan

Underlätta för dina anhöriga genom att göra några aktiva val medan du lever.

Kontakta mig

0730524455

Vi vet alla att vi en gång ska dö, men för många människor är det ingenting man helst vill gå omkring och tänka på och inte är det något lätt eller naturligt samtalsämne heller. Det är möjligtvis den gången när någon i vår närhet dör som vi påminns om vår egen förgänglighet och vi kanske börjar fundera kring döden och hur vi vill ha vår begravning.

Har man aldrig talat om sina önskemål för sina anhöriga så kan det dock bli svårt för dem att fatta viktiga beslut som rör både dödsfallet och begravningen. Det finns ett värde i att redan under sin livstid muntligt eller skriftigt ha gett anvisningar till sina anhöriga om hur man vill ha det. Utan vetskapen om den avlidnes önskan kan många frågetecken uppstå och det kan i värsta fall leda till osämja och tvister bland de anhöriga. För att möjligen förhindra eller undvika detta kan man själv göra några aktiva val medan man lever. Det är den avlidnes egna önskemål som är avgörande när man väljer begravningsform.

Likväl som vi under livets gång planerar och ordnar för barndop, konfirmation och vigsel så kommer vi förmodligen även ställas in för det faktum att ordna med begravning för någon eller några av våra anhöriga. Begravningen är den sista högtiden i en människas liv. Det är mycket praktiskt som behöver ordnas och som anhörig har man i regel tillräckligt tungt med sin egen sorg för att dessutom behöva fatta en rad viktiga beslut.

Här följer några förslag på vad man själv kan gör för att underlätta för sina anhöriga och en del praktiska saker som kan vara bra att tänka på.

  1. Ta ställning till organdonation.
  2. Skriv ner dina önskemål kring din egen begravning.
  3. Upprätta ett testamente om det behövs.
  4. Se över dina försäkringar.

Begravning enligt Svenska Kyrkans ordning, borgerlig begravning eller annan ordning

Jordbegravning eller kremation

Var ska begravningen eller avskedet äga rum

Ceremoni med kista eller urna

Var ska gravsättningen ske

Gravvård eller minneslund

Organdonation

Anmäl dig till donationsregistret – Socialstyrelsen

Anmäl dig till donationsregistret, oavsett om du vill donera dina organ eller inte. Fördelen med att du anmäler din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut kommer till sjukvårdens kännedom och dina anhöriga behöver aldrig hamna i en sådan situation där de måste fatta beslut i ditt ställe, om en donation skulle bli aktuell.

Vita Arkivet och Livsarkivet

https://www.fonus.se/vita-arkivet/

http://www.livsarkivet.se/

I Vita arkivet och Livsarkivet berättar hur du vill ha din begravning utformad (val av kista, musik, dekorationer etc.) och var dina juridiska handlingar finns förvarade (testamente, försäkringar etc.) Dokumenten går att fylla i direkt på webbplatsen eller i pappersformat.

Tala om för dina anhöriga att du fyllt i Vita Arkivet eller Livsarkivet och var du förvarar detta.

Dokumentet behöver inte vara inlåst i ett bankfack utan kan förvaras hemma.

Testamente

Testamentet är ett juridiskt dokument och en värdefull handling som bör förvaras på säkert ställe.

Tänk igenom hur du vill att ditt arv ska fördelas och ta gärna hjälp av en jurist för att skriva ditt testamente.

En jurist har stor kunskap och erfarenhet och kan hjälpa dig att se över hela livssituationen.

Välkommen till Familjens Jurist | Sveriges Största Juristbyrå!

Försäkringar

Din livssituation kanske har förändrats och ser inte ut som den gjorde för några år sedan.

Ta kontakta med ditt försäkringsbolag och se över vilka försäkringar och förmånstagare du har. Kanske behöver du ändra eller komplettera något eller så vill du teckna en särskild begravningsförsäkring.

Att veta att det finns pengar till begravningen är en trygghet för både dig och dina anhöriga.

CYNK | Försäkringsinventering för privat, dödsbo och företag.

Trygg-Hansa Försäkringar – Trygghet för livet (trygghansa.se)

Heltäckande inom bank och försäkringar – Länsförsäkringar (lansforsakringar.se)

Folksam Försäkringsbolag – Försäkringar och sparande – Folksam

Fler länkar: