Änglavinge
Ceremonier & Massage

Reiki healing

Boka tid redan idag!

0730524455

Vad är Reiki healing?

Reiki är en terapiform med rötter i Japan som bygger på principen att varje individ har en naturlig livsenergi, kallad ”ki” eller ”chi,” som flyter genom kroppen. När denna energi är i balans, främjas hälsa och välbefinnande. Reiki-healing syftar till att återställa och förstärka denna energibalance genom terapeutens handpåläggning.

Hur Går en Reiki-Behandling Till?

Inledande Samtal: Vid behandlingens början diskuterar du med Reiki-terapeuten dina mål och eventuella problemområden. Detta hjälper terapeuten att fokusera på dina specifika behov.

Avslappning: Du kommer att bli ombedd att ligga ner eller sitta bekvämt med kläderna på. Terapeuten skapar en lugn och avslappnad miljö genom att använda ljus, lugn musik och dofter om så önskas.

Handpåläggning: Terapeuten placerar sina händer på olika delar av din kropp, vanligtvis med lätt beröring eller bara några centimeter ovanför huden. De fungerar som kanaler för Reiki-energin, som riktas mot de områden där energin är obalanserad eller blockerad.

Energifrämjande: Reiki-energin tränger in i din kropp och hjälper till att lösa upp blockeringar och stimulera din egen naturliga energi. Det kan kännas som en varm, lugnande känsla eller som mild stickningar.

Emotionell Lättnad: Många upplever att Reiki även kan hjälpa till med känslomässig rening genom att frigöra stress, ångest eller andra negativa känslor.

Vad kan Reiki hjälpa med?

Reiki kan vara till hjälp för att hantera och lindra en rad olika tillstånd, inklusive:

Stress och Ångest: Reiki främjar avslappning och minskar spänning.

Smärta och Fysiska Besvär: Det kan bidra till att lindra smärta och påskynda läkningsprocessen.

Emotionell Balans: Reiki kan hjälpa till att hantera känslor och främja inre harmoni.

Spirituell Tillväxt: Vissa upplever en ökad medvetenhet och en djupare anslutning till sin andlighet genom Reiki.