Änglavinge
Ceremonier & Massage

Borgerlig begravning

Kontakta mig

0730524455

Borgerlig begravningsceremoni

Jag planerar i nära samråd med anhöriga för att skapa en personligt utformad ceremoni.

Den borgerliga begravningen ger möjlighet att utforma ceremonin på ett personligt sätt med hänsyn till livsåskådning och andra faktorer av personlig karaktär. Tvärtemot vad många tror så kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag och även om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravning. Önskar du en borgerlig ceremoni kan du välja att en anhörig eller god vän förrättar ceremonin eller anlita en borgerlig officiant.

En borgerlig begravningsceremoni är alltid unik eftersom varje person är unik. Det beror på att det är den avlidnes och anhörigas önskemål som styr innehållet. Den borgerliga begravningsceremonin utgår oftast från den avlidnes levnadsberättelse och livsåskådning. Musiken, dikter och tal väver samman ceremonin och speglar personligheten på ett värdigt sätt. Även om formen är helt fri vid ceremonin så betyder det ändå inte att stämningen är mindre högtidlig.

En borgerlig begravningsceremoni följer ingen förutbestämd ordning. Den kan vara kortare eller längre, men även den enklaste ceremoni behöver vara genomtänkt så att inte syftet med den går förlorad.

Vi sörjer på olika sätt och vi tänker olika runt bortgång och avsked. En borgerliga begravning kan ske med kista i centrum. Kistan kan vara dekorerad på olika sätt; enkelt med ett vackert bårtäcke eller smyckad med blommor och något personligt föremål som ligger på kistan. En borgerlig begravning kan också ske efter kremeringen, då med urna i centrum. Urnan kan smyckas med blommor och placeras på ett bord med en vacker duk och ett ljus eller ett fotografi som står bredvid urnan. Ofta håller man ett avskedstagande under begravningsceremonin där begravningsgästerna får komma fram för att ta farväl och lägga sina handbuketter på kistan eller vid urnan.

Praktisk information

I arvodet ingår den tid och det arbete som behövs för att skapa den ceremoni som önskas. Planeringen sker i nära samråd med anhöriga vid ett hembesök eller telefonsamtal. Utifrån den avlidnes önskemål, levnadsberättelse, livsåskådning och anhörigas önskemål utformas och genomförs sedan den borgerliga begravningsceremonin i gravkapellet eller på annan plats. Önskas värdskap vid minnesstund efter ceremonin tillkommer en kostnad.

Närstående får alltid innan ceremonin läsa igenom minnestalet som är skrivet och ge sitt godkännande.

Exempel på en Borgerlig begravningsceremoni:

Ingångsmusik
Koltrasten

Hälsningsanförande

Inledningsmusik
The Rose – Bette Midler

Officiantens tal

Musik
Av längtan till dig – Åsa Jinder, Cajsa Stina Åkerström

Minnestal 

Dikt
Jag har sett en ny stjärna på himlen,
Den lyser med skimrande glans.
Den vill säga att Du har flyttat
Till ett land någon annanstans.
Den berättar att Din stund på jorden,
Var bestämd långt innan Du fanns
Men att vi en dag skall mötas igen,
I ett land någon annanstans

Musik
Koppangen – Sissel Kyrkjebø

Avsked

Dikt
Du kommen är av ljus en gång
till ljuset går du åter,
du går till liv där glädjen finns
och ingen mera smärtan minns
och inget hjärta gråter,
du går till Den som källan är
till allt som är av kärlek här,
du går till själens sköna ro.
Där är ditt hem, där skall du bo

Defileringsmusik
Håll mitt hjärta – Björn Skifs

Musik
Stad i ljus – Tommy Körberg

Dikt
Det blommar i somligas spår,
det glittrar och lyser,
det porlar från bäckar
med levande flöden
det sjunger så vårvinderligt
av ljusa ackord, där de går.
Det är därför som allt blir
så levande varmt där somliga går.
Det är därför det blommar
så rikt i somligas spår.

Slutord

Avslutningsmusik
Heaven Holds The Ones I Love – Nita Whitaker

Utgångsmusik
Koltrasten

Arvode:
Begravningsceremoni/minnesceremoni:
5250 kronor (inkl. moms)

Helgdagar:
6250 kronor (inkl. moms)
 
Ceremoni utomhus:
5750 kronor (inkl. moms)
 
Värdskap vid minnesstund:
1950 kronor (inkl. moms)
 
För hembesök och ceremoni utanför Lycksele tätort tillkommer reseersättning.

Faktura skickas till begravningsbyrås som i sin tur debiterar dödsboet.

ANHÖRIGAS KOMMENTARER